3boys2girls » 迪士尼樂園 » 我想問呀!!迪士尼有咩好玩...

2007-12-8 21:51 錯愛...軒
我想問呀!!迪士尼有咩好玩...

迪士尼有咩好玩...
我去過一次...不過好眼訓...冇咩睇到野...
我下次會左去...所以我想問定先

[[i] 本帖最後由 非花kwan 於 2008-2-17 22:03 編輯 [/i]]

2007-12-8 22:13 ‵ah邪﹏
飛愈太空山同埋果個影相

2007-12-8 22:23 棗`葵兒
我都係去過一次..
仲要係開幕果日去-3-
新果d咩都未睇過@@''

2007-12-9 12:37 S!u{型}
其實冇咩好玩-
最好都系飛越太空山

2007-12-9 20:31 carrycarrie
*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

2007-12-9 20:49 0o怡o0
飛愈太空山最好玩

2007-12-10 23:01 JANET_NET
飛越太空山,,其他都吾好玩的=]!!!`'

2007-12-11 13:30 +Bo
飛越太空山!
巧巧反!
我去左好多次
次次都一定去反依個!

2007-12-13 18:20 『天蠍』
飛越太空山係最好玩架啦
其他都冇乜好玩囖我覺得.....

2007-12-13 21:50 pug
飛越太空山

2007-12-26 23:36 幼稚--B-Y凌
我都系未開果陣去的- -

2007-12-29 07:28 paraparahiphop
去睇3D個個影院呀,好正呀!

2007-12-29 11:27 潮同學
真係冇咩好玩咋,,去過幾次會覺得好闷/_\

2008-2-6 01:15 melody027027
[color=Orange]其實迪士尼係for小朋友or重有童心既大朋友,唔係好適合太成熟既朋友[/color]w:080: w:079:

2008-3-15 23:04 ~呀布~
飛越太空山

2008-4-18 00:13 --小妹--
3D個個影院好好丫..

2008-4-20 15:56 大屎忽:]
我中意史迪仔劇場,好好笑

2008-4-21 00:42 Tsui_Yi
飛越太空山同埋個米奇x想曲最正(:`
- 飛越太空山超好玩
- 米奇x想曲好好睇呀;;3D的=]

2008-5-2 00:30 mango_wai
飛越太空山

2008-5-2 00:55 mango_wai
飛越太空山

2008-5-3 14:52 師範大學
*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

2008-5-5 15:25 龍〞
無野玩,好悶

2008-5-6 23:40 肥杜哥哥fatdo
飛越太空山最好玩

2008-5-18 01:10 f0ngf0ngv3v
史迪仔啊`*0*

頁: [1] 2


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.