3boys2girls » 迪士尼樂園 » 4/2...星期1...邊個去迪士尼..'??!

2008-2-3 10:56 sai_mun22
4/2...星期1...邊個去迪士尼..'??!

[color=Plum][size=4]4/2...星期1...邊個去迪士尼..'??!

有邊個去迪士尼呀..??!
因為迪士尼依家買3送1..'
我想搵多2個人陪我去..'
因為可以攤分門票金錢..""
原本...350蚊一張飛..''
依家係(350*3)/4  即係每人263蚊..""

買完飛後會分開玩..""
有的請留言...或pm..**
thz[/size][/color]

2008-2-3 16:41 sai_mun22
UPU!~

2008-2-3 23:33 小蕾`
要番學-.-''

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.