3boys2girls » 兼職 » TSUG招聘 「理財顧問/客戶經理」多名

2018-9-13 18:29 andylau1108
TSUG招聘 「理財顧問/客戶經理」多名

TUGS國際, 為配合公司發展
招聘大量「理財顧問/客戶經理」
有意投身金融行業,肯學肯做、有能力、有幹勁、歡迎您加入。

年滿18歲
鐘意金融財經
滿活力、愉快既環境工作
穩定又有爆發性既收入

甲級Office, 有資源, 有配套, 有良好晉升機會。在職培訓,邊學邊做,幫助你最短時間,發展個人事業,建立自己團隊,自己話事,自己做老闆。

時間:星期一至五: 朝10晚6, 銀行假期,九龍區工作
薪酬:底薪最高可達$2萬6(每月)。另外計算佣金、獎金、提成。

歡迎有個人團隊人仕加入,可致電/WhatsApp 98319585 人力資源部 劉生聯絡

2018-9-21 19:45 andylau1108
TUGS國際, 為配合公司發展
招聘大量「理財顧問/客戶經理」
有意投身金融行業,肯學肯做、有能力、有幹勁、歡迎您加入。

年滿18歲
鐘意金融財經
充滿活力、愉快既環境工作
穩定又有爆發性既收入

甲級Office, 有資源, 有配套, 有良好晉升機會。在職培訓,邊學邊做,幫助你最短時間,發展個人事業,建立自己團隊,自己話事,自己做老闆。

時間:星期一至五: 朝10晚6, 銀行假期,九龍區工作
薪酬:底薪最高可達$2萬6(每月)。另外計算佣金、獎金、提成。

歡迎有個人團隊人仕加入,可致電/WhatsApp 98319585 人力資源部 劉生聯絡

2018-10-23 23:20 andylau1108
TUGS國際, 為配合公司發展
招聘大量「理財顧問/客戶經理」
有意投身金融行業,肯學肯做、有能力、有幹勁、歡迎您加入。

年滿18歲
鐘意金融財經
充滿活力、愉快既環境工作
穩定又有爆發性既收入

甲級Office, 有資源, 有配套, 有良好晉升機會。在職培訓,邊學邊做,幫助你最短時間,發展個人事業,建立自己團隊,自己話事,自己做老闆。

時間:星期一至五: 朝10晚6, 銀行假期,九龍區工作
薪酬:底薪最高可達$2萬6(每月)。另外計算佣金、獎金、提成。

歡迎有個人團隊人仕加入,可致電/WhatsApp 98319585 人力資源部 劉生聯絡

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.