3boys2girls » 手機遊戲 » [Android Game]- 魔靈召喚: 天空之役

2014-7-3 14:24 LiLily_Li
[Android Game]- 魔靈召喚: 天空之役

[img]https://lh4.ggpht.com/lexXWW_mkk3fqqoeOcQ9IZxh7PgXTh1Jyh96iAo7C0LvPVCnd1ASNeINzaLSfuyG-0E=w300-rw[/img]


[youtube]QUwcSvfBCsI[/youtube]


超越經典之RPG大作!!魔靈召喚!
頂級樂趣,震撼享受!
超大規模,製作絕對精良的RPG!
圍繞魔力水晶而展開的天空競技場!
與400多種魔靈一起,召喚師們的壯觀戰爭開始了。

[img]https://lh6.ggpht.com/wCXS6m0HUB8qSEdJoP0FOU6mp6GNs2Y_O-d7I4ehxE5lMqhQv3tWepQ72GCVcHInZTU=h310-rw[/img]

[img]https://lh6.ggpht.com/iQK_js4UPNOwLnZEY61XAx-_vCqKt_FsPkNzpVuF02fYMOn3Q52Btz0BFQ_y00jMdUg=h310-rw[/img]


[b][color=Blue]Google Play Store 連結 (免費)[/color][/b]
[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common[/url]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.