3boys2girls » 站務 - 意見分享 » 關於即時訊息

2013-6-1 22:56 bearbbi
關於即時訊息

即時訊息有幾十個,
但佢話我爆左,一個都唔比我開丫
但全部都未讀喎,唔通都要我DEL?
究竟只可以存幾多個架?
一個都唔比我睇,我點知人地SD左咩比我w:016:

唔該幫下我解答下我w:016:

2013-8-7 03:09 cruel
鬼有人會sd野俾你咩,你咪成日喺到ff啦

2013-8-12 01:50 LAM:D
回復 #2 cruel 的帖子

其實你腦有事? 咁鍾意挑釁人?
定你以為開左個AC就係_ _仔 好威威?

頁: [1]
查看完整版本: 關於即時訊息


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.